Ställ in bredd på varje kolumn


1. Håll musen mellan de två kolumnerna där bredden ska justeras. 
2. När den grå linjen presenteras mellan kolumnerna, håll musen nere och dra åt  en riktning för att få önskad storlek på kolumnerna. 
justeraredd1justeraredd1
justeraredd
Tänk på att kolumner på en rad är beroende av varandra, förstoras en kolumn, minskas en annan för att fylla ut bredden.

Ändra avstånd mellan två kolumner


1. Håll musen mellan de två kolumnerna där bredden ska justeras.
2. När den grå linjen presenteras mellan kolumnerna, klicka på kugghjulet som visas mellan pilarna.
justerakolumnjusterakolumn
justerakolumn
3. Dra till önskat avstånd för både vänster och höger. För att ställa in annat avstånd på mobil, klicka på Mobilt.
4. Klicka på​​​​​​​ Spara. Återställ till standardvärdet genom att klicka på krysset.
justerakolinsjjusterakolinsj
justerakolinsj