Guider epage

Hantera rader

Innehållet på sidan är uppbyggd på rader och kolumner som tillsammans skapar en struktur. När ni för musen över innehållet på hemsidan ser ni hjälplinjer runt de olika raderna. En rad kan innehålla noll till åtta kolumner.​​​​​​​

Röda rader står för Sidhuvud som finns längst upp på sidan och Sidfot som finns längst ner. Ändrar ni något i de röda raderna kommer innehållet vara detsamma på alla sidor.

Blåa rader är statiska och är unika för varje enskild sida.

Lägg till ny rad


1. Håll musen över en rad. Klicka sedan på plustecknet som ligger i höger nederkant. 
2. Välj antal kolumner som ska finnas i raden. 
3. Raden har nu lagts till, du kan nu lägga till innehåll.