Guider epage > Block

Individuella utseenden på block

Varje block kan även ha individuella utseenden.
pasted-image-0-3-pasted-image-0-3-
pasted image 0 3

Ändra utseende på block


1. Ni ändrar detta genom att markera blocket och klicka på kugghjulet för Blockinställningar.
pasted-image-0-2-pasted-image-0-2-
pasted image 0 2
2. Under fliken Utseende kan ni ändra typsnitt, färger, marginaler och mobilanpassning för det valda blocket. 
3. Under fliken Effekter kan ni lägga till en effekt som sker när man först ser blocket på skärmen, när blocket lämnar skärmen eller när man håller musen över den.
4. Glöm inte att Spara innan ni lämnar Blockinställningar