Guider epage > sökoptimering

Ändra/lägg till titel på en sida

Titel är den text som presenteras i fönstret på webbläsaren och syns som rubrik när sidan kommer upp i Googles sökresultat. En titel bör bestå av max 60 tecken. 

1. Klicka på sid-ikonen i verktygsmenyn
2. Klicka på kugghjulet vid önskad sida där titeln ska korrigeras.
3. Under fliken Titel & Beskrivning finner du Sidans titel.
4. Bocka ur Samma som startsidan om den är i bockad. Denna ställer in att sidan automatiskt får samma titel som är angivet på startsidan.
5. Fyll i önskad titel på sidan i fältet under.
6. Klicka på Spara.